Hétvezéresek vagyunk: az iskola minden tanulója és dolgozója egy közösség.

Etikai kódexünk szabályait együtt alkottuk meg, tartsuk és tartassuk is be közösen! Ebből senkit ne hagyjunk ki!


Illendően köszönünk egymásnak.
Kapcsolatainkat jellemzi a kölcsönös figyelem, tisztelet és megbecsülés; elítéljük a bántalmazást és a csúnya beszédet.
Kirívó, erőszakos, ízléstelen megjelenéssel és viselkedéssel nem zavarunk másokat.
Taneszközeinket rendeltetésszerűen használjuk; balesetveszélyes tárgyainkat pedig csak engedéllyel.
Nemcsak a saját értékeinket óvjuk, hanem egymásét és az iskolánkat is.
Ahol tudunk, takarékoskodunk.
Életkori sajátosságainknak megfelelően, alkalomhoz illően, tisztán és ápoltan jelenünk meg az iskolában, a divatozást nem visszük túlzásba.
Büszkék vagyunk az iskolánkra, mi is úgy viselkedünk, hogy az iskola büszke lehessen ránk.